Föreningens verksamhet

Cafékvällar anordnas, se kalendariet

Temadagar ca 2 gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten

Släktforskningens dag uppmärksammas med föredrag m.m.

Studiebesök ännu inte något planerat för 2018.

Utfärd ännu ingen planerad för 2018.

Styrelsen blir jätteglada för förslag på platser du skulle vilja besöka, som kanske har anknytning till just din forskning! Skicka ett mail med ditt förslag!