Föreningens lokal på Studieförbundet Vuxenskolan i Kristianstad

Föreningen har lokal i släktforskarrummet på Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallgatan 10 i Kristianstad. Där förvaras C4 häradsbladet och ett referensbibliotek. Här nedan beskrivs vad som finns:

Kartor

Skånekarta 1684.
Skånska Rekognoseringskartan upprättad av Fältmätningsbrigaden mellan 1812 och 1820. (18 blad inom Kristianstads kommun).
Karta över centrala Kristianstad 1892 med ägolotter.
Ekonomisk karta 1930, 25 blad som täcker hela Kristianstads nuvarande kommun.
Karta över Kristianstad med stadsägonummer från 1988.

Böcker

Ronneby Stadsbok 1634-1640.
Decimantboken 1651 Den innehåller uppgifter om tiondebetalare i Skåne, Blekinge och på Bornholm.
Vä 1696.
Kungliga Wendes artilleriregimentes officersbiografi 1794-1983.
Kungliga Wendes artilleriregimentes underofficersbiografi 1794-1983.
C. M Rosenbergs handlexikon över Sverige 4 band A-Ö.
Beskrivning till ekonomiska kartor över socknarna Djurröd, Färlöv, Ivö, Kiaby, Köpinge, Linderöd, Lyngsjö, Norra Strö, Nävlinge, Skepparslöv, Träne, Vä, Västra Vram, Äsphult, Önnestad, Österslöv, Östra Nöbbelöv samt Östra Vram.
Bok om Östra Sönnarslöv.
Vittskövleböckerna: Del 1, 2 och 3.
Släktforskarnas årsbok från 2002 och framåt

Pärmar och tidskrifter

6-G pärmar och församlingsmappar
Nästan alla årgångar av C4-Häradsbladet

Telefonkatalog över Kristianstad från 1948.
Svenska Antavlor.

Medlemstidningar från flera olika släktforskarföreningar

Föreningen prenumererar på tidningen SläktHistoria som också finns i lokalen