Våra Anor 6G

Medlemmar, som så önskar, har möjlighet att till KSF lämna in sina generationsuppgifter på förtryckt blankett. På blanketterna noteras:

 • släktrelation ( t ex FFMMMF )
 • anans namn
 • födelsedatum
 • födelseplats
 • födelseförsamling
 • födelselän

Blanketter
Blankettblad 1 – 4 är förtryckta med släktrelationer ( t. ex. FFM ) för sex generationer bakåt. Blankettblad nr 5, som inte är förtryckt med släktrelation, är avsedd för generationer längre tillbaka än den sjätte.

pdf Pdf-format (endast för utskrift, går ej att fylla i och spara på dator, funktionen kommer kanske senare om någon efterfrågar detta)

page_word Word *.doc

page_word Word *.docx

page_excel Excel *.xls

page_excel Excel *.xlsx

Församlingsmappar
Anuppgifterna datasorteras genom föreningens försorg efter anornas födelseförsamlingar och fastigheter (by, gård) samt län. Vilka anor som lämnats in för viss församling kan man därefter studera i särskilda församlingsmappar. För varje ana finns angivet inlämnande forskares signatur.

Födelseförsamlingar i hela landet och även utlandet finns med i KSF:s material. Det blir ett så pass omfattande antal församlingar att det visat sig praktiskt med en uppdelning.

 1. Gärds härad
 2. Villands härad
 3. Östra Göinge härad
 4. Kristianstads, L-län (exkl 1, 2 och 3 ovan)
 5. Malmöhus, M-län
 6. Övriga områden
  • Kronobergs, G-län
  • Blekinge, K-län
  • Sverige (exkl. G, K, L M-län)
  • Utomlands födda (Danmark, Norge, Finland, Tyskland)

Exempel från församlingsmapp.
Mapp nr 1 Gärds härad, Hörröds församling.

Av sammanställningen framgår bl a att två forskare – signaturerna AB och EJ – har en gemensam ana, nämligen Ola Wittberg, född 1766. Vidare framgår att två andra forskare – signaturerna ÅK och BS – har två gemensamma anor i Hörröd – Bolla Larsdotter och Lars Andersson, födda 1788 resp. 1752.

Exempel 6G