Medlemskap

De allra flesta av KSFs medlemmar har sina rötter i nordöstra Skåne. Merparten är också bosatta i våra trakter, men en spridning finns från Ystad i söder till Luleå i norr. En handfull forskare bor i Danmark och Tyskland.

Några medlemmar har inga rötter alls i regionen men finner det fördelaktigt med KSF-medlemskap för att få del av mera allmängiltiga, ortsoberoende föreningsaktiviteter såsom föredrag och medlemstidning.

Det finns många anledningar att bli medlem!

Adressändringar måste vara skriftligt, antingen via mail eller vanlig post

Medlemsavgift per år: 160 kr, ska erläggas senast den 30 april
Familjemedlem: 80 kr

Föreningens postgirokonto: 281 38 – 6

Adressändringar:   sekr@ksf-anor.se