Medlemskap

De allra flesta av KSFs medlemmar har sina rötter i nordöstra Skåne. Merparten är också bosatta i våra trakter, men en spridning finns från Ystad i söder till Luleå i norr. En handfull forskare bor i Danmark och Tyskland.

Några medlemmar har inga rötter alls i regionen men finner det fördelaktigt med KSF-medlemskap för att få del av mera allmängiltiga, ortsoberoende föreningsaktiviteter såsom föredrag och medlemstidning.

Andra medlemmar boende i avlägsna landsändar uppger att man särskilt uppskattar de förbättrade möjligheterna till ”distansforskning” och ”ständig efterlysning” som föreningens anuppgiftsbank ”Våra Anor 6G” erbjuder.

Det finns många anledningar att bli medlem!

Medlemsavgift per år: 140 kr, ska erläggas senast den 30 april (från och med 2018 160 kr)
Familjemedlem: 70 kr (från och med 2018 80 kr)

Föreningens postgirokonto: 281 38 – 6

Adressändringar:   sekr@ksf-anor.se