Cafékväll – Titta in!

Skrivet av Ewa Nilsson Postad i Aktiviteter

På onsdag den 2 april är det Cafékväll med öppet hus för våra medlemmar på Studieförbundet Vuxenskolan, Ö Vallgatan 10 i Kristianstad, kl 18.00 – 20.00.

Vi håller till i Släktforskarrummet. Ni behöver kanske hjälp med att tolka någon svårtydd text eller hjälp med att hitta i något arkiv, eller bara komma upp för att diskutera släktforskning!

Välkomna att titta in!

Släktforskningens dag den 15 mars

Skrivet av Ewa Nilsson Postad i Aktiviteter

SLÄKTFORSKNINGENS DAG – ANBYTARTRÄFF

Lördagen den 15 mars kl. 11.00 – 15.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallgatan 10, Kristianstad (= smalgatan mellan Östra Storgatan och Östra Boulevarden söder om Regionmuseet.)

6G-pärmarna kommer att finnas på plats och vi har tillgång till datorerna i släktforskarrummet. Samling i olika mindre rum alltefter vilka socknar du forskar på inom Gärds, Göinge, norra eller södra Villands härad. Förhoppningsvis kommer några register att vara tillgängliga. Tag gärna med dig vänner som kan tänkas vara intresserade av att se hur släktforskning går till!

Ingen avgift. Tag gärna med dig fika. Kaffe finns på plats i automaten.

Temadag om Emigration lördagen den 8 mars

Skrivet av Ewa Nilsson Postad i Aktiviteter

TEMA – EMIGRATION

Lördagen den 8 mars kl. 13.00 – längst kl. 16.00

Plats: Restaurang Blekedamm, Kristianstad. Adress: Blekedammsvägen (Alldeles norr om sjuk-huset) Om du kommer från motorvägen, kör rakt fram i båda rondellerna och tag sedan till höger in på Lasarettsboulevarden – andra korsningen med ljus. Efter något hundratal meter kommer sedan Blekedammsvägen till höger. OBS att parkeringen har blivit mindre med plats för färre bilar. Och att parkeringsavgift måste erläggas!

Kl 13.00 föredrag:  Claes Ruderstam berättar om

DRÖMMEN OM AMERIKA

Claes Ruderstam är ordförande i Vittsjö Hembygdsförening. Han är också engagerad i Vittsjö Sommarakademi och hyser ett stort intresse för norra Skånes historia, särskilt det oroliga 1600-talet och 1800-talet med dess frikyrkorörelser och emigration. Han har rest i Svenskbygderna i Amerika och där försökt spåra hembygdens emigranter och deras vidare levnadsöden.

Har Du själv något spännande att berätta med anknytning till emigrantforskningen? Egen forskning? Nutida kontakt med emigranter och deras ättlingar? Något Du på några minuter vill delge övriga deltagare? Möjlighet till det kommer i mån av tid att ges efter föredraget. Tag också gärna med dig släktregister, antavlor, kartor, böcker och annat, som kan ha med emigrationen att göra. Sedan kaffe/te med kanelbulle o kaka.

6G-pärmarna kommer att finnas på plats liksom förhoppningsvis ArkivDigital och SGF:s bokbord. Deltagaravgift 40 kronor. Fika ingår.

Anmälan   senast tisdagen den 4 mars

till Gertrud Rietz   044-310827, Birgitta Schöld 0456-27354 eller via e-post till sekr@ksf-anor.se

Bli medlem

Medlemsavgift per år: 140 kr
Familjemedlem: 70 kr
Föreningens pg: 281 38 – 6

Adress

Kristianstadsbygdens SläktforskarFörening
www.ksf-anor.se
KSF/ c/o Ewa Nilsson
Verkstadsgatan 11B
280 60 Broby
sekr@ksf-anor.se
Ordföranden:
Kjugekullsvägen 18-6
290 34 Fjälkinge
KSF.ordf@telia.com