Styrelse

Ordförande  ann.mnsson@gmail.com
Ann Månsson, Kristianstad

Sekreterare och medlemsregister
Bertil Nilsson, Kristianstad

Kassör
Eva Vägren, Kristianstad

Ledamöter

Gertrud Rietz, Tollarp

Evert Flink, Vittskövle

Gerd Karlsson, Kristianstad

Ann-Christine Svantesson, Vinslöv

Bo Axelsson, Kristianstad

Ulf Nilsson, Vinslöv

Ersättare

Sven-Erik Persson, Färlöv

Bengt Nilsson, Kristianstad

Redaktion för C4 häradsbladet

Ann Månsson, Gerd Karlsson och Ulf Nilsson

Mottagare av post och epost och adressändringar

Ewa Nilsson, Gärdsgatan 2 lgh 1301, 291 59 Kristianstad   sekr@ksf-anor.se