Styrelse

Ordförande  bengt.anor@gmail.com
Bengt Nilsson, Kristianstad

Sekreterare
Gerd Karlsson, Kristianstad

Medlemsregister
Eva Vägren, Kristianstad

Kassör
Eva Vägren, Kristianstad

Ledamöter

Ann Månsson (Vice Ordförande), Kristianstad
Wiveca Mårtensson (Vice Kassör), Gualöv
Bertil Nilsson (Vice Sekreterare), Kristianstad
Bo Axelsson (Webbsida & Facebook), Kristianstad

Ersättare

Sven-Erik Persson, Färlöv
Mona Zetreus, Kristianstad

Redaktion för C4 häradsbladet

Ann Månsson, Gerd Karlsson, Bengt Nilsson

Mottagare av post, epost, adressändringar och manus till C4 häradsbladet

KSF
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Östra Vallgatan 10
291 31 Kristianstad

ksf.anor@gmail.com