Föreningen samarbetar med Medborgarskolan i Kristianstad

KSF har ett referensbibliotek, en del kartor samt exemplar av C4 Häradsbladet i förvar på Medborgarskolan i Kristianstad. (Magasinsgatan 2, 291 32 Kristianstad)

Här nedan beskrivs vad som finns:

Kartor

Skånekarta 1684.
Skånska Rekognoseringskartan upprättad av Fältmätningsbrigaden mellan 1812 och 1820. (18 blad inom Kristianstads kommun).
Karta över centrala Kristianstad 1892 med ägolotter.
Ekonomisk karta 1930, 25 blad som täcker hela Kristianstads nuvarande kommun.
Karta över Kristianstad med stadsägonummer från 1988.

Böcker

Biografiskt lexikon för Finland, 4 delar
AB Kristianstadsbyggen 1950 – 2000
Andrarums socken del 1 – 2 av Gert Lagerstedt
Bibel 1848
Boupptecknings ingresser Villands Härad av Inga Ljungkvist
En mapp om Bökenäs i Villands Vånga av Nils Johansson
EB nytt, Nyheter från Riksarkivets avdelning för enskilda arkiv år 2002 – 2009
Folk och gårdar på Söderslätt av Gertrud Lindberg
Klockaren N Otto Lindberg av Gertrud Lindberg
Från Vagga till graven av Bo Swenson
Julfirande från slott och koja av Bo Swenson
Färlöv, Gatorna-Husen -Historien
Förteckning över Norra Åsums församling
Giftmörderskan Karin Nilsdotter och hennes spår i arkiven av Ewa Johansson
Gårdar och bebyggelse i Fjälkinge och Legeved
Gårdar och bönder i Nävlinge socken av Gert Jönsson
Kungl. Wendes artilleriregementes officerskår 1794 – 1983 och Kungl. Wendes artilleriregementes regementsofficerskår 1971-83
Kungl. Wendes artilleriregementes underofficerskår 1794 – 1972 och Kompaniofficerskår 1972-83
Ljungens Jöns och Malena på Hjärsås 13 av Berit Aronsson
Lunds stifts Herdaminne del 1 – 10 med person- och församlingsregister
Med de flesta rötterna bland Österlens ryttare och bönder av Kjell Ivarsson
Om Esphult och Linderöd och deras grannelagsbrev del 2 – 3 av Lennart Nilsson
En mapp om Oppmanna socken m.m. en livshistoria av Nils Johansson
Personhistorisk tidskrift 1995:1, 1996:2, 2006:1, 2007:1
Skånes Hembygdsförenings årsbok 1983
Skånsk litteratur för släktforskare år 2000
Släktkrönika för Evald och Ella Åberg av Anders Åberg
Släktkrönika om Carl Magnus Smith i Trelleborg
Sone Abrahamssons antavlor
Statarkorpralen av Kjell Wik
Svenska Försvarsmaktens rulla Armen m.m. 1955, 1966, 1976, 1986
Sveriges Adelskalender 1933 och 1980
Ur Nolis arkiv, från Hästveda horisont 1945-1985
Villands Härads Hembygdsförenings årsbok 2014
Ronneby Stadsbok 1634-1640.
Decimantboken 1651 Den innehåller uppgifter om tiondebetalare i Skåne, Blekinge och på Bornholm.
Vä 1696.
C. M Rosenbergs handlexikon över Sverige 4 band A-Ö.
Beskrivning till ekonomiska kartor över socknarna Djurröd, Färlöv, Ivö, Kiaby, Köpinge, Linderöd, Lyngsjö, Norra Strö, Nävlinge, Skepparslöv, Träne, Vä, Västra Vram, Äsphult, Önnestad, Österslöv, Östra Nöbbelöv samt Östra Vram.
Bok om Östra Sönnarslöv.
Vittskövleböckerna: Del 1, 2 och 3.
Släktforskarnas årsbok från 2002 och framåt
Emigrantforska på nätet av Anna-Lena Hultman och Ted Rosvall
Fårad Mark av Niklas Cserhalmi
Släktforska i Danmark av Gitte Christensen och Kathrine Tobiasen
Tolka rätt av Torbjörn Wahlström och Thorulf Imselius
Vad står det av Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell
Vad kostar det?

Pärmar och tidskrifter

Församlingsmappar
Nästan alla årgångar av C4-Häradsbladet
Svenska Antavlor.
Medlemstidningar från flera olika släktforskarföreningar
Föreningen prenumererar på tidningen SläktHistoria som också finns i lokalen