Medlemskap

De allra flesta av KSFs medlemmar har sina rötter i nordöstra Skåne. Merparten är också bosatta i våra trakter, men en spridning finns från Ystad i söder till Luleå i norr. En handfull forskare bor i Danmark och Tyskland.

Några medlemmar har inga rötter alls i regionen men finner det fördelaktigt med KSF-medlemskap för att få del av mera allmängiltiga, ortsoberoende föreningsaktiviteter såsom föredrag och medlemstidning.

Inbetald medlemsavgift efter den 1/10 avser medlemskap för resterande och nästkommande år.

Det finns många anledningar att bli medlem!

Adressändringar måste vara skriftligt, antingen via mail eller vanlig post

Medlemsavgift per år: 200 kr, ska erläggas senast den 28 februari
Familjemedlem: 100 kr

Föreningens postgirokonto: 281 38 – 6

Adressändringar:   ksf.anor@gmail.com