Styrelse

Ordförande  bengt.anor@gmail.com
Bengt Nilsson, Kristianstad

Sekreterare
Monica Leino, Kristianstad

Medlemsregister
Eva Vägren, Kristianstad

Kassör
Eva Vägren, Kristianstad

Ledamöter

Mona Zetreus (Vice Ordförande), (Facebook), Kristianstad
Bo Axelsson (Webbsida & Facebook), Kristianstad
Monica Leino , Kristianstad
Anna Bergqvist, Osby

Ersättare/Suppleant

1 vakant
Helene Friberg, Åhus

Redaktion för C4 häradsbladet

Bengt Nilsson

Mottagare av post, e-post, adressändringar och manus till C4 häradsbladet

KSF
c/o Bengt Nilsson
Västra Storgatan 63
291 53 Kristianstad

ksf.anor@gmail.com

Revisorer

Ann Månsson, Ordinarie
Sven I Hermansson, Ordinarie

Evert Flink, Suppleant

Valkommitté

Vakant, Sammankallande
Vakant
Vakant