Styrelse

Ordförande  bengt.anor@gmail.com
Bengt Nilsson, Kristianstad

Sekreterare
Gerd Karlsson, Kristianstad

Medlemsregister
Eva Vägren, Kristianstad

Kassör
Eva Vägren, Kristianstad

Ledamöter

Ann Månsson (Vice Ordförande), Kristianstad
Bo Axelsson (Webbsida & Facebook), Kristianstad
Mona Zetreus (Facebook), Kristianstad
Britt Turland, Yngsjö

Ersättare

1 vakant
Anna Bergqvist, Osby

Redaktion för C4 häradsbladet

Ann Månsson, Mats J Larsson, Bengt Nilsson

Mottagare av post, e-post, adressändringar och manus till C4 häradsbladet

KSF
c/o Bengt Nilsson
Västra Storgatan 63
291 53 Kristianstad

ksf.anor@gmail.com

Revisorer

Mats J Larsson, Ordinarie
Sven I Hermansson, Ordinarie

Britt-Marie Jönsson, Suppleant
Nils Ottervik, Suppleant

Valkommitté

Gerd Karlsson, Sammankallande
Ann Månsson
Evert Flink